wilczy skowyt / Miejsce Projektów Zachęty / Propaganda

Featured Obserwacje na Nowym Świecie zagryzłeś pain au chocolat. Przez bramę weszliśmy w podwórka, gdzie kamienny mur posłużył Ci za pociąg. Zabraliśmy się na Leże, popatrzeć na przyjaźń kobiety i wilka. Skowyt nasilał się, nie byłeś pewny czy gdzieś ich tam nie ma upchniętych w dźwiękowej instalacji, nie ryzykowałeś, zarządziłeś odwrót. Najwięcej uwagi poświęciłeś legowisku, dopytywałeś czyje futerko leży tam skłębione. Zachęcono nas do gry miejskiej, no to z naklejką poszliśmy szukać kolejnej galerii. W Propagandzie zastanawiałeś się co naguska robi na Śniadaniu w Muzeum. A w drodze na plac zabaw zrobiliśmy swój mikro happening. Taki mieliśmy przyjemny dzień ze sztuką w tle.

M&J

comments powered by Disqus